วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้ Adjective

การใช้ AdjectiveAdjective

(คำคุณศัพท์ )เป็นคำขยายคำนามหรือสรรพนามเพื่อบอก
ให้รู้ลักษณะว่าคำนามหรือสรรพนามนั้นเป็นอย่างไร

ตัวอย่างเช่น
- He is clever. ( เขาฉลาด )
- She is poor.  (เขายากจน)
- The girl is beautiful. (
เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย)

Adjectives มี  2 ประเภทใหญ่ๆคือ

   1.Descriptive adjectives           เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกรู้ลักษณะ ขนาด สี หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
           เช่น foolish , big, small, rich ,etc.

ตัวอย่างประโยค 
- They live in a big house.  (เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่)
          - She has a small car.  ( เธอมีรถเก๋งคันเล็ก)

วิธีใช้
1. วางไว้หน้าคำนามตัวอย่างเช่น
      -This is a fat man.  (
นี่คือผู้ชายอ้วน)

2.
วางไว้หลัง verb to be ตัวอย่างเช่น

     - This man is fat.


2. Determinative adjectives       เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคำนาม
เช่น บอกจำนวน บอกปริมาณ หรือบอกว่าเป็นอันนี้ อันนั้น บอกเจ้าของ(แต่ไม่บอกลักษณะ )       เช่น this, that , some, any , his , her, etc.

ตัวอย่างประโยค


 
     -This book is cheap.  (หนังสือเล่มนี้ราคาถูก)
     -My house is near the shop. (
บ้านของฉันอยู่ใกล้กับร้านขายของ)

วิธีใช้

วางไว้หน้าคำนาม    ตัวอย่างเช่น


- That boy is my son .   (
เด็กผู้ชายคนนั้นคือลูกชายของฉัน ) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น